ข่าวสาร

Blue Card: Godji Costume Promotion


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Blue Card ใช้ 100 คะแนน แลกรับโค้ด ชุดแต่งกาย Godji มีให้เลือก 2 แบบในเกม New Horizons เริ่มวันนี้ – 15 ธันวาคมนี้

 ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.

 รายละเอียดกิจกรรม
1. สมาชิก Blue Card เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Blue Card โดยคลิก > ที่นี่
2. ใช้คะแนนสะสม Blue Points 100 คะแนน ในการแลกรับ 1 สิทธิ์ เพื่อเลือกรับโค้ดแลกชุดแต่งกาย Godji 2 แบบ ภายในเกม New Horizons
3. สมาชิก 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อ 1 แบบชุดแต่งกาย ตลอดรายการ
4. โค้ด 1 รหัส ใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
5. โค้ดใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
6. จำกัดจำนวน 2,500 สิทธิ์ต่อ 1 แบบชุดแต่งกาย ตลอดรายการ
7. ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ผ่านทาง Blue Card Mobile Application ตามขั้นตอนที่ระบุเท่านั้น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขั้นตอนการเติมโค้ด
     - ระบบ Andriod นำรหัสโค้ดที่ได้ เข้าไปกรอกที่เมนู ตั้งค่า > แลกรหัส ภายในเกม
     - ระบบ iOS นำโค้ดที่ได้รับ เข้าไปกรอกที่หน้าเว็บไซต์ New horizons เลือก กรอกโปรโมชั่น iOS หรือคลิก > ที่นี่

 รายละเอียดกิจกรรม

 

 

รางวัล

ชุดแต่งกาย Godji แบบที่ 1

ชุดแต่งกาย Godji แบบที่ 2

 

สามารถเลือกคลิกที่ไอคอน เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเกม New Horizons