คู่มือการเล่น

เนื้อเรื่อง


         ในอนาคต เทคโนโลยีในการสำรวจดวงดาวพัฒนาไปอย่างมาก ผู้คนเริ่มย้ายถิ่นที่อยู่ไปอาศัยอยู่ตามดาวต่างๆ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของกาแล็กซี ทำให้เกิดความต้องการพลังงานเป็นจำนวนมาก ปริมาณพลังงานของกาแล็กซีกำลังจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต


         Galactic Energy Network (GEN) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของพลังงานในกาแล็กซี โดยได้ส่งหน่วยสำรวจไปยังดวงดาวต่างๆ เพื่อค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ ผู้เล่นเป็นหนึ่งในหน่วยสำรวจที่จะเป็นความหวังของกาแล็กซี